R-TILE ESD EN ANTI-STATISCHE VLOEREN

In bepaalde omgevingen zoals elektronische of farmaceutische labo’s, assemblage of kwaliteitscontrole van gevoelige elektronica , (militaire) installaties waar explosieven of brandbare stoffen worden opgeslagen en datacenters dienen statische elektriciteit en spanningsverschillen in de vloer tot een absoluut minimum te worden herleid.

De R-Tile PVC ESD en anti-statische vloeren in 7mm of 5mm met zwaluwstaartverbindingen en getextureerd loopvlak beantwoorden aan de meest recente Europese Standaard BS EN 61340 inzake ESD en anti-statische vloeren. Indien geïnstalleerd in combinatie met een aardingstegels en geleidingsraster bieden R-Tile ESD vloeren een effectieve conductieve ESD werkvloer. Naast een permanente oplossing voor problemen veroorzaakt door statische elektriciteit zijn de R-Tile ESD vloertegels en anti-statische tegels bovendien duurzaam en snel en makkelijk te plaatsen met een minimale verstoring van de dagdagelijkse activiteiten.

De oppervlakteweerstand van de R-Tile ESD vloertegels ligt tussen de 3.0 x 104ohm en 3.4 x 105ohm. De contactweerstand ligt tussen 3.6 x 105ohm en 9.5 w 105ohm. De R-Tile ESD vloertegels genieten van een levenslange garantie voor wat betreft hun elektrostatische eigenschappen en indien ze geaard zijn volgens de instructies en correct worden onderhouden zullen zij een veilige conductieve vloer vormen die kan gebruikt worden als primaire bodem.

rope en daarbuiten.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN R-TILE ESD EN ANTI-STATISCHE VLOEREN

ALGEMENE VOORDELEN R-TILE PVC VLOEREN