Interlocking Floor Tiles Installation Guide

Handleiding voor de plaatsing van R-Tile in elkaar grijpende tegels

R-Tile tegels zijn snel en eenvoudig te plaatsen en hoeven niet genageld, verlijmd of anderzijds bevestigd te worden aan de bestaande ondergrond.

Inleiding

De minimum temperatuur voor de plaatsing van R-Tile tegels is 15ºC (minimum temperatuur voor zowel de ruimte als de tegels) en de tegels dienen ten minste 24 uur vóór het begin van de plaatsing in de ruimte van de plaatsing opgeslagen worden om de tegels toe te laten aan de ruimte te acclimatiseren. Indien (een deel van) de tegels geplaatst worden op een plek waar ze aan direct zonlicht zullen blootstaan is het raadzaam de tegels aan de ondergrond te verlijmen om al te grote uitzetting tegen te gaan. Gelieve contact op te nemen indien u bijkomende informatie wenst. Het niet volgen van de instructies kan leiden tot het vervallen van de productwaarborg.

Voorbereiding

Om het beste resultaat te bekomen is het raadzaam de hele ruimte waar de R-Tile tegels zullen worden geplaatst grondig (borstel)schoon te maken. Het oppervlak grondig vegen en elk voorwerp verwijderen dat voor onregelmatigheden kan zorgen is de beste manier van werken.

Oppervlak opmeten

Meet de lengtre en de breedte van de ruimte en duid het middelpunt van de ruimte aan. Breng een merkteken op dit middelpunt aan vermits dit het startpunt wordt van de plaatsing.

Begin plaatsing

Plaatsing dient steeds te beginnen op een punt zo dicht mogelijk bij het middelpunt van de ruimte. Probeer er voor te zorgen dat de tegels gelijk lopen met muren of andere vaste installaties om onnodig snijwerk te vermijden. Beginnend bij het middelpunt en uitwaaierend naar de muren worden de tegels gelegd totdat alle volledige tegels geplaatst zijn. Om tegels te leggen worden de in mekaar grijpende randen tegen mekaar gelegd en met een rubberen hamer in mekaar geklikt.

Tegels op maat snijden

Nadat overal waar mogelijk volle tegels zijn gelegd worden tegels op maat gesneden volgens muren en vaste installaties. Tegels kunnen op maat worden gesneden met een cuttermes, een wipzaag, een tafelzaag of een guillotine. Zorg voor een vrije ruimte van 3mm tussen de rand van de tegels en de muur of vaste installatie.

Interlocking Floor Tiles Installation Guide

Schoonmaken en onderhoud

R-Tile vloeren zijn zeer eenvoudig te reinigen, zowel manueel als machinaal. Om de glans van nieuwe tegels te behouden kan men een PU coating aanbrengen.

Interlocking Floor Tiles Installation Guide

Randen en hoeken

Het gamma R-Tile vloertegels voorziet ook in een uniek systeem van hoeken en randen. Randen en hoeken hebben niet alleen een esthetische functie, maar laten bovendien toe om op een eenvoudige manier op en af een betegelde ruimte te rijden.Tel: +32(0)2 308 83 75   Gsm: +32(0)495 29 01 63
© R-Tek Manufacturing Ltd

Exclusieve distributeur voor België: Q Access flooring bvba, Kaudenaardestraat 61, B-1700 Dilbeek
Tel:+32(0)2 308 83 75   Gsm:+32(0)495 29 01 63
E-mail: Info@r-tile.be -